Όταν εκτελείτε μία μεταφορά αρχείων βίντεο σε κινηματογραφικό φιλμ για να αφαιρέσετε το pull-down, αποφύγετε να χρησιμοποιείτε μεγάλα αρχεία όπου είναι δυνατόν. Σε μερικές περιπτώσεις, τα μεγάλα αρχεία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο συγχρονισμό της εικόνας, καθώς και στο συγχρονισμό του ήχου του φιλμ με αυτόν του βίντεο.

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείστε αρχεία που είναι κάτω από 9GB για τη μεταφορά αυτή. Αν έχετε μεγαλύτερα αρχεία, θα πρέπει να τα χωρίσετε ή να τα επαναψηφιοποιήσετε ως μικρότερα αρχεία, πριν εκτελέσετε τη μεταφορά βίντεο σε φιλμ.