Νέα παράταση ΕΣΠΑ για μικρές επιχειρήσεις ως 8 Ιουλίου

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020, που έληγε την προσεχή Πέμπτη, 9 Ιουνίου, 2016 έλαβε νέα παράταση λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2016.

Επιπλέον, παράταση δόθηκε για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» έως τις 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00, αντί 6  Ιουνίου 2016.

Η παράτασεις κρίθηκαν επιβεβλημένες λόγω της μεγάλης ώθησης που προκάλεσε στο επενδυτικό ενδιαφέρον η πρόσφατη απόφαση για την ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που επιτρέπει την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής. Επιπλέον, η αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των δυο δράσεων, η οποία ανακοινώθηκε πριν μερικές ημέρες, αποτέλεσε ένα ακόμα κίνητρο για τους ενδιαφερομένους.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης  για την Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές περιλαμβάνει στην κατηγορία «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» όλες τις δημιουργικές και συναφείς δραστηριότητες επαγγελμάτων σχετικών με εικόνα & ήχο, εφαρμοσμένες τέχνες, αρχιτεκτονική, διαφήμιση, γραφιστική, design κλπ.

Η Comart μεταξύ άλλων, παρέχει εξοπλισμό Hardware, Software, ολοκληρωμένες λύσεις, υπηρεσίες εγκατάστασης και υποστήριξης για τις παρακάτω δραστηριότητες:
Ψηφιακό βίντεο και ήχο (digital video and audio), streaming και μεταδόσεις (broadcast), επεξεργασία/μοντάζ (video editing), video graphics, color grading, finishing, video workflow, media asset management (MAM) και την ροή του προγράμματος (playout), προγραμματισμό και παρακολούθηση (program scheduling & traffic), web studio, video streaming ή την χρήση σε νέα μέσα όπως το internet και τα mobile devices, την κάλυψη εκδηλώσεων/σεμιναρίων/εταιρικών events κ.α.

Ενδεικτικά, η Comart αναλαμβάνει εγκαταστάσεις και υποστήριξη Graphics και δημιουργικού και παρέχει προϊόντα όπως υπολογιστές και περιφεριακά Apple Mac, λύσεις και συστήματα αποθήκευσης LaCie και Seagate, συστήματα Βίντεο Blackmagic, calibrated οθόνες Eizo, επιφάνειες σχεδίασης Wacom, εφαρμογές Adobe, color calibrators Χ-rite κ.α.

Η Comart με μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή ολοκλήρωση προηγούμενων παρομοίων προγραμμάτων, και σε συνεργασία με εταιρεία συμβούλων, μπορεί να βοηθήσει όσους επιθυμούν να ενταχθούν και να ασχοληθούν με τομείς και επαγγέλματα που σχετίζονται με το σύνολο της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.  Επιπλέον μπορούμε, αφού συζητήσουμε μαζί σας, να διαμορφώσουμε μόνο την τεχνο-οικονομική προσφορά και στην συνέχεια να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση και υποβολή του τελικού φακέλου με δικό σας σύμβουλο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση.