Το σύστημα FORK Media Asset Management της PrimeStream το οποίο αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα ανακηρύχθηκε Product of the Year στην έκθεση ΝΑΒ 2014 η οποία ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Las Vegas.

Το FORKδιαθέτει πλήρες integration με NLE όπως FinalCutPro, AdobePremiere, AVID και με συστήματα NewsRoom όπως ENPS, Octapus κ.α.. Επιτρέπει την διαχείριση αρχείων τοπικά ή απομακρυσμένα, την ταυτόχρονη δημιουργία LowRes/HiRes και λειτουργία edit while ingest. Ακόμα επιτρέπει την εισαγωγή και επεξεργασία metadata, την κεντρική διαχείριση των ingest και playout ports καθώς και σύστημα Logger. Με διαχείριση και δημιουργία ροής εργασίας βασισμένη στα metadata αποτελεί ένα πανίσχυρο σύστημα αυτοματισμού.