5 Βέλτιστες πρακτικές IT για παραγωγή εταιρικού βίντεο

Η παγκόσμια χρήση βίντεο αυξήθηκε πάνω από 60% μόνο κατά το 2020* – η κατανάλωση εμπλουτισμένων μέσων και βίντεο είναι πια πολύτιμη σε κάθε τομέα.

Τα στελέχη προτιμούν να βλέπουν βίντεο παρά να διαβάζουν κείμενο. Οι αγοραστές είναι πιο πιθανό να αγοράσουν ένα προϊόν αφού παρακολουθήσουν ένα σχετικό βίντεο. Οι εκπαιδευόμενοι συγκρατούν περισσότερες πληροφορίες βλέποντας τις διαδικασίες και οι παραλήπτες email είναι πιο πιθανό να ακολουθήσουν έναν σύνδεσμο που περιέχει βίντεο.

Κάθε κλάδος συνειδητοποιεί την δύναμη της επικοινωνίας εμπλουτισμένων μέσων. Από τον τρόπο με τον οποίο προσελκύετε υποψήφιους πελάτες και χτίζετε την εταιρική σας επωνυμία, έως την υποστήριξη συνεργατών και πελατών για την χρήση των προϊόντων σας, εκπαίδευση και πιστοποίηση.

Εσωτερική παραγωγή εταιρικού βίντεο

Στο παρελθόν, η δημιουργία εταιρικών βίντεο ήταν δουλεία εξωτερικών συνεργατών. Χρειαζόταν εξειδικευμένος εξοπλισμός και τεχνογνωσία για την δημιουργία βίντεο υψηλής ποιότητας. Αλλά σήμερα, με την εσωτερική εταιρική παραγωγή βίντεο το κόστος καμερών, λογισμικού, συστημάτων παραγωγής & διαχείρισης έχουν μειωθεί σημαντικά.

Οι εσωτερικές δημιουργικές ομάδες μπορούν πλέον να παράγουν μια πλήρη γκάμα εταιρικών βίντεο επαγγελματικής ποιότητας, γρήγορα και ανέξοδα και έχουν δραματικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπείται και επικοινωνεί η εταιρεία.

Μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχος

Η δυνατότητα παραγωγής βίντεο εσωτερικά παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια. Οι δημιουργικές ομάδες μπορούν να αλλάξουν τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής επί τόπου, να κάνουν αλλαγές σε λεπτομέρειες όποτε χρειάζεται και να επαναχρησιμοποιήσουν περιεχόμενο χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Βασιζόμενοι στην δική σας ομάδα, αποφεύγετε προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με νέα προϊόντα ή πληροφορίες και την διαρροή εσωτερικών πολιτικών. Οι ομάδες μάρκετινγκ και παραγωγής πολυμέσων σας μπορούν να βοηθήσουν να διατηρήσετε οργανωμένο όλο το περιεχόμενό σας και να το ανακτήσετε όποτε σας χρειάζεται.

5 βέλτιστες πρακτικές για παραγωγή βίντεο

Τα ωφέλη εσωτερικής παραγωγής βίντεο μπορεί να είναι σημαντικά, αλλά απαιτείται η κατάλληλη προετοιμασία. Η υποδομή πληροφορικής που χρησιμοποιείτε για τις κλασσικές σας εταιρικές εφαρμογές ενδέχεται να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της παραγωγής. Ίσως να μην θέλετε οι ομάδες παραγωγής βίντεο να χρησιμοποιούν την υφιστάμενη υποδομή σας επηρεάζοντας την απόδοση άλλων εφαρμογών.

Είτε μόλις ξεκινάτε με εσωτερικά βίντεο είτε αυξάνετε την παραγωγή, σκεφτείτε τις παρακάτω 5 πρακτικές για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος πληροφορικής βελτιστοποιημένο για εργασία βίντεο. Η σωστή προσέγγιση είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική ανάπτυξη ροών εργασίας και μεγιστοποίηση της αξίας του περιεχομένου σας.

* Nielsen

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΧΩΡΟ

Τα αρχεία βίντεο χρειάζονται μεγάλους χώρους αποθήκευσης, ειδικά σε σύγκριση με πιο παραδοσιακές δραστηριότητες και είδη αρχείων. Εκτός από τη χωρητικότητα που απαιτείται για την αποθήκευση πολλαπλών εκδόσεων των τελικών αρχείων media, πρέπει να αποθηκεύσετε και τα μεγάλα αρχεία που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους. Καθώς μεταβαίνετε σε αρχεία υψηλής ανάλυσης 4K και η παραγωγή αυξάνεται, θα χρειαστείτε επιπλέον χωρητικότητα.

Πέρα από τη χωρητικότητα αποθήκευσης, πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχετε επαρκή χωρητικότητα δικτύου για τις απαιτήσεις μιας ροής παραγωγής βίντεο. Τα δίκτυα GbE μπορεί να είναι ανεπαρκή για τη γρήγορη μεταφορά μεγάλων αρχείων βίντεο, ειδικά εάν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για κλασσικές εταιρικές εφαρμογές μη παραγωγής βίντεο. Για να υποστηρίξετε συνεργατικές ροές εργασίας, ίσως χρειαστεί να ενισχύστε το δίκτυό σας ή να βεβαιωθείτε ότι η ομάδα παραγωγής βίντεο διαθέτει το bandwidth που χρειάζεται.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ REAL TIME

Η συνεργασία της ομάδας σας σε πραγματικό χρόνο είναι κρίσιμη για την ποιοτική παραγωγή βίντεο. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι σε θέση να καταγράφουν περιεχόμενο, να συνεργάζονται στην παραγωγή και να αναθεωρούν την πρόοδο της εργασίας για την παράδοση του κατάλληλου τελικού υλικού.

Για να επιταχύνετε αυτή τη διαδικασία και να φτάσετε στο τελικό περιεχόμενο ταχύτερα οι χρήστες πρέπει να εργάζονται στα ίδια αρχεία ταυτόχρονα. Μέλη της ομάδας που χρησιμοποιούν λογισμικό παραγωγής βίντεο και διαχείρισης περιεχομένου αναμένουν ότι τα κοινόχρηστα αρχεία θα είναι ευκολά προσβάσιμα. Θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν αρχεία από το δίκτυο σαν να ήταν τοπικά χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουν τη ροή εργασίας τους.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Ο κύριος αποθηκευτικός χώρος υψηλής απόδοσης για ροές εργασιών παραγωγής βίντεο είναι κρίσιμος για την παραγωγικότητα καθώς οι χρήσεις αυξάνονται. Η ομάδες εργάζονται πάνω σε βίντεο υψηλής ανάλυσης και project με πολλαπλές κάμερες. Δεν είναι οικονομικό να παρέχονται στους χρήστες τοπικοί σκληροί δίσκοι υψηλής απόδοσης. Μια κεντρική μονάδα κοινόχρηστου χώρου αποθήκευσης προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις βοηθάει την συνεργασία σε πραγματικό χρόνο, διατηρώντας παράλληλα μειωμένο το συνολικό κόστος.

Η αποθήκευση υψηλής απόδοσης πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του περιβάλλοντος παραγωγής βίντεο. Συστήματα αποθήκευσης υψηλής απόδοσης, μπορεί να αποδειχθούν αρκετά ακριβά. Χρειάζεστε τρόπους για να μεταφορτώνετε τα αρχεία σε πιο οικονομικά συστήματα, αλλά συγχρόνως να διατηρείτε τα αρχεία αναφοράς και το περιεχόμενο, εύκολα προσβάσιμα. Οι επιλογές περιλαμβάνουν οικονομικά συστήματα object storage ή tape library, ιδανικά για αποθήκευση μεγάλου όγκου αρχείων για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα.

ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΑΣ

Στο παρελθόν, μικρές ομάδες παραγωγής αποθήκευαν τα τελικά project σε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους ή άλλα μέσα. Αυτή η προσέγγιση έχει αρκετά μειονεκτήματα. Πρώτον, οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι είναι επιρρεπείς σε βλάβες με συνέπεια να χανέται πολύτιμο περιεχόμενο. Χρειάζεστε μια αξιόπιστη και μακροπρόθεσμη λύση αρχειοθέτησης. Δεύτερον, η διατήρηση του αρχειακού περιεχομένου σε αποσυνδεδεμένες συσκευές σημαίνει ότι τα μέλη της ομάδας δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτά.

Είτε οι δημιουργικές σας ομάδες παράγουν εκπαιδευτικά βίντεο, ανανεώνουν παλαιότερα βίντεο μάρκετινγκ ή ενημερώνουν περιεχόμενο από επιδείξεις προϊόντων, χρειάζονται γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε περιεχόμενο που δημιουργήθηκε προηγουμένως, όπου κι αν είναι αποθηκευμένο, ώστε ο οργανισμός σας να μπορεί να επιταχύνει σημαντικά την παραγωγή νέων βίντεο ελέγχοντας παράλληλα το κόστος. Συνδυάζοντας αποτελεσματική αποθήκευση με μια λύση διαχείρισης δεδομένων, μπορείτε να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον με δυνατότητα αναζήτησης, ακόμα κι αν υπάρχουν πολλά αντίγραφα στο δίσκο, στο cloud ή στο tape.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η σωστή πλατφόρμα αποθήκευσης θα πρέπει να συμβάλλει στον εξ ορθολογισμό και σωστή διαχείριση της εγκατάστασης. Οι διαχειριστές πρέπει να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται πολλαπλά επίπεδα ως ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο περιβάλλον. Όσο περισσότερο απλοποιηθεί η διαχείριση, τόσο η ομάδα σας θα είναι επικεντρωμένη στην παραγωγή βίντεο.

Η Quantum προσφέρει μια πλήρη γκάμα από λύσεις αποθήκευσης, ροής εργασιών και διαχείρισης περιεχομένου που μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε, να προωθήσετε την αποτελεσματική συνεργασία και να μειώσετε το κόστος σας.

www.quantum.com/corporate-video.

Άλλα άρθρα μας για Quantum

Comart

H Comart είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Quantum για την Ελλάδα και την Κύπρο, ακόμα συνεργάζεται με άλλους κορυφαίους κατασκευαστές προϊόντων αποθήκευσής, media near-line on-line και archive. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων συστημάτων και υποστήριξής οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων και λύσεων production, post production και broadcast.