Η ACD Systems είναι εταιρεία επεξεργασίας και διαχείρισης ψηφιακών εικόνων με γραφεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Στα προϊόντα τους περιλαμβάνεται το παγκοσμίως γνωστό λογισμικό επεξεργασίας και διαχείρισης φωτογραφιών ACDSee.

Το ACDSee είναι ένα πρόγραμμα οργάνωσης εικόνων, προγράμματος προβολής και επεξεργασίας για Windows, macOS και iOS.

Digital Asset Management
ORGANIZATION | FACIAL RECOGNITION | LOCATION DATA

Photo Editing Software
ADVANCED LIGHT EQ | EDITING | CAMERA RAW

Video Editing Software
RECORDING | EDITING | CONVERSION

Άρθρα μας για Video & Broadcast

https://www.acdsee.com/en/index/