Σκοπός της είναι η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων διασύνδεσης ροών εργασίας και απλοοποίησής τους.

Κορυφαία προϊόντα είναι τα Ninja, Samurai, Ronin, Shogun, Assassin και Sumo τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή φορητότητα και προηγμένα χαρακτηριστικά.

Η Comart είναι Atomos Authorized Reseller.