Η ATTO Technology Inc. είναι ο παγκόσμιος ηγέτης ανάπτυξης λύσεων αποθήκευσης, διασύνδεσης και προϊόντων υποδομής για υπολογιστικά περιβάλλοντα υψηλής έντασης δεδομένων. Παρέχεται ευρύ φάσμα end-to-end λύσεων για καλύτερη αποθήκευση, διαχείριση και διανομή δεδομένων. Με έμφαση στις αγορές που απαιτούν υψηλότερες επιδόσεις η ATTO κατασκευάζει Host Bus Adapters, RAID adapters, network adapters, RAID storage controllers, Thunderbolt-enabled devices, bridges, switches & software. Επιπλέον διαθέτει λύσεις διασύνδεσης για interfaces όπως Fibre Channel, SAS, SATA, iSCSI, 10GbE, FCoE & Thunderbolt. H Comart είναι εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής AΤΤΟ.