210 341 6200, 9πμ-6μμ, Λ. Συγγρού 155, Νέα Σμύρνη

ΕΣΠΑ Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων B Κύκλος

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης B Κύκλος Το πρόγραµµα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, α [...]

Ενίσχυση ανάπτυξης οπτικοακουστικού περιεχομένου

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υποπρόγραμμα MEDIA. Ενίσχυση ανάπτυξης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα [...]

Γενική Επιχειρηματικότητα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο Για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», η προθεσμία λή [...]

Έως 9 Ιουνίου η υποβολή ΕΣΠΑ για μικρές επιχειρήσεις

Έως 9 Ιουνίου η υποβολή ΕΣΠΑ για μικρές επιχειρήσεις Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων για το πρόγραμμα Αναβάθμιση πολύ [...]

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στο νέο ΕΣΠΑ

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στο νέο ΕΣΠΑ Στο νέο ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 120 εκατ. ευρώ για δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων με 100% επιδότη [...]

Go to Top