210 341 6200, 9πμ-6μμ, Λ. Συγγρού 155, Νέα Σμύρνη

Τρείς Δράσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Το πρόγραμμα "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" που έχει προδημοσιευτεί ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρ [...]

ΕΣΠΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΤΗΣ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΚΥΚΛΟΣ Δικαιούχοι - Άνεργοι πτυχιού [...]

Ενίσχυση ανάπτυξης οπτικοακουστικού περιεχομένου

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υποπρόγραμμα MEDIA. Ενίσχυση ανάπτυξης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα [...]

Go to Top