Τα freeze frames στα οποία έχουν εφαρμοστεί μεταβάσεις (transitions) σε sequences του Final Cut Pro, δεν αποστέλλονται στο Color, όταν επιλέγετε File > Send To > Color στο Final Cut Pro.

Προγράμματα
Color 1.5

Λύση

Αφαιρέστε όλες τις μεταβάσεις από freeze frames στο Final Cut Pro πριν αποστείλετε τη sequence στο Color. Τότε μπορείτε να προσθέσετε ξανά τις μεταβάσεις, αφότου η sequence έχει υποστεί επεξεργασία στο Color κι έχει αποσταλεί πίσω στο Final Cut Pro.