Αν εφαρμόσετε μια αλλαγή ταχύτητας σ’ ένα κομμένο κλιπ στο Final Cut Pro και το στείλετε στο Color, η προεπισκόπηση του κλιπ στο Color εμφανίζει ένα επιπλέον καρέ στην αρχή και το τέλος. Αν τότε κάνετε render το πρότζεκτ του Color σε DPX ή CIN (Cineon) αρχεία, αυτά τα επιπλέον καρέ, θα γίνουν επίσης render, στα DPX ή CIN αρχεία.

Προγράμματα
Color 1.5, Final Cut Pro 7.0

Λύση

Εξάγετε κάθε κομμένο κλιπ στο Final Cut Pro που περιέχει αλλαγές ταχύτητας σε self-contained QuickTime αρχεία ταινιών. Μοντάρετε τα αρχεία που προκύπτουν στη sequence σας για να αντικαταστήσετε τα σχετικά κλιπ, πριν στείλετε το πρότζεκτ σας στο Color.