Ρυθμίσεις που κάνετε με το «Shadow contrast» slider ενδέχεται να εξαχθούν λάθος σ’ ένα LUT.

Προγράμματα
Color 1.5

Λύση

Κλείστε το “ Limit Shadow Adjustments”, για να διευθετήσετε αυτό το πρόβλημα.