Όταν κάνετε render σε αρχεία 2K Cineon, 2Κ DPX ή 2Κ RED, τα αρχεία θα αποθηκευθούν σαν να ήταν 1Κ.

Αυτό προκύπτει όταν η ρύθμιση Render Proxy έχει τεθεί στη μισή ανάλυση, που είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση του Render Proxy στο Color 1.5.
Σημείωση: Αυτό θα επηρεάσει μόνο αρχεία DPX και Cineon, αν έχετε προηγουμένως δημιουργήσει proxies.

Προγράμματα
Color 1.5

Λύση

Για να διευθετήσετε αυτό το πρόβλημα, αλλάξτε το pop-up μενού του Render Proxy στο Full Resolution (Πλήρη Ανάλυση) στο Color User Preferences:

  1. Κλικάρετε την καρτέλα Setup Room στο παράθυρο του Color ή πατήστε (Command + 1).
  2. Κλικάρετε την καρτέλα User Preferences
  3. Απ’ το Render Proxy pop-up μενού, επιλέξτε Full Resolution.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε ένα 4Κ RED αρχείο σε μια 2Κ Sequence και η εξαγωγή με render που θέλετε να κάνετε είναι 2Κ, τότε το Half Resolution είναι η σωστή ρύθμιση του Render Proxy.