Αν ένα freeze frame δημιουργείται από ένα κλιπ που περιέχει μεταβλητές ή σταθερές ρυθμίσεις ταχύτητας στο Final Cut Pro, κάνοντας render στο κλιπ του freeze frame θα κάνετε render σ’ όλο το προωτογενές αρχείο, αντί μόνο στο freeze frame του πρωτογενούς αρχείου.

Προγράμματα
Color 1.5

Λύση

Εξάγετε κάθε freeze frame με μεταβλητές ή σταθερές ρυθμίσεις ταχύτητας στο Final Cut Pro σε QuickTime αρχεία ταινιών. Μοντάρετε τα αρχεία που προκύπτουν στην sequence για να αντικαταστήσετε το freeze frame, πριν στείλετε το πρότζεκτ σας στο Color.