Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα για αποστολές προϊόντων προς έλεγχο, αφού προηγηθεί συνεννόηση με τεχνικό μας στο 210 3416200. Μετά την αποστολή της φόρμας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για λεπτομέρειες.

Φόρμα επισκευής – RMA

  • Απόθεση αρχείων εδώ ή
    Αποδεκτοί τύποι αρχείων: xlsx, jpg, gif, jpeg, png, xls, pdf, doc, docx, Μέγιστη. Μέγεθος αρχείου: 64 MB, Μέγιστη. αρχεία: 5.
      Επιτρεπόμενες επεκτάσεις αρχείων: .xlsx, .jpg, .gif, .jpeg, .png, .xls, .pdf, .doc, .docx με μέγιστο συνολικό όγκο 64MB
    • Αυτό το πεδίο είναι για σκοπούς επικύρωσης και θα πρέπει να μείνει αμετάβλητο.