Ενιαίο περιβάλλον εργασίας

Με τη χρήση οθονών Eizo Color Edge σε ένα περιβάλλον εργασίας επιτυγχάνουμε χρωματική πιστότητα και ενιαία απόδοση μεταξύ σταθμών εργασίας και των διαφορετικών τμημάτων τής παραγωγής με συνέπεια την ομαλότερη και αποδοτικότερη συνεργασία και αύξηση της παραγωγικότητας. Επιπλέον παίρνουμε τα ίδια χρωματικά αποτελέσματα από τους εκτυπωτές μειώνοντας σημαντικά την επανεκτύπωση δειγμάτων και το κόστος παραγωγής. Παρόμοια αποτελέσματα έχουμε και σε εργασίες για δημοσίευση στο διαδίκτυο ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική χρήση σε νέα μέσα ελέγχοντας το τελικό αρχείο με το πάτημα ενός κουμπιού.

EIZO1024x501

Σχεδιασμός, εκδόσεις – DTP

Στη ροή εργασιών από τον σχεδιασμό μακέτας ως την τελική εκτύπωση τα ατελιέ γραφικών τεχνών, οι εταιρείες εκδόσεων και εκτυπώσεων μπορούν να επιτύχουν σημαντικά οφέλη αν κατά την συνεργασία τους χρησιμοποιούν τα ίδια χρωματικά προφίλ. Έτσι εξασφαλίζεται ότι η απόδοση των χρωμάτων στα χρωματικά δοκίμια DDCP θα ανταποκρίνεται με αυτή της τελικής εκτύπωσης.
Με τη χρήση των οθονών Color Edge σε κάθε στάδιο της ροής εργασίας – στη φωτογραφία, τον σχεδιασμό και την εκτύπωση – μπορούμε να προσομοιώσουμε στην οθόνη (soft proof) το τελικό αποτέλεσμα της εκτύπωσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σημαντική οικονομία σε κόστος και χρόνο που δαπανάται για τη διόρθωση χρωμάτων μεταξύ των συνεργατών της παραγωγικής διαδικασίας που συνηθώς βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

eizo system

Χρωματικές Γκάμες

Οι οθόνες CG και CX αναπαράγουν σχεδόν το σύνολο του Adobe RGB χρωματικού χώρου. Τα ζωντανά γαλάζια του ουρανού και τα έντονα δασικά πράσινα των φωτογραφιών αποδίδονται πολύ πιο πιστά από ότι σε οθόνες sRGB. Η ευρεία γκάμα χρωμάτων εξασφαλίζει επίσης ότι οι οθόνες αναπαράγουν σχεδόν το σύνολο των χρωματικών χώρων CMYK και των standards που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις.

eizo_adobe_rgb

Προβλέψιμο χρώμα για οποιοδήποτε μέσο

Με το περιεχόμενο πλέον να δημοσιεύεται σε πολλούς διαφορετικούς τύπους έντυπων και ψηφιακών μέσων είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς οι πελάτες σας θα δουν το χρώμα. Μια οθόνη Color Edge σε συνδυασμό με το λογισμικό Color Navigator σας επιτρέπουν να κάνετε ακριβώς αυτό, καθώς έχουν σχεδιαστεί τόσο για soft proofing οσο και για ψηφιακή προσομοίωση των διαφορετικών τύπων συσκευών. Έτσι τώρα μπορείτε να “προβλέψετε” πώς το χρώμα θα εμφανιστεί στους πελάτες σας, είτε παράγουν περιεχόμενο για έντυπα όπως βιβλία και περιοδικά ή για ψηφιακές συσκευές όπως ταμπλέτες, έξυπνα τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές.