Πρόγραμμα Επιχορήγησης “Έξυπνη Μεταποίηση”

Ελλάδα 2.0 – Έξυπνη Μεταποίηση. Πρόγραμμα Επιχορήγησης/Επιδότησης που απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις παρακάτω δραστηριότητες (ΚΑΔ)

  • Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
  • 58.11.1 Έκδοση έντυπων βιβλίων
  • 58.11.2 Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα
  • 58.11.5 Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης
  • 58.13.1 Έκδοση έντυπων εφημερίδων
  • 58.14.1 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
  • 82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας

Ενίσχυση τεχνολογικής υποδομής

Θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν, αφορούν: ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0, αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού, σχεδιασμό και παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους, διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων,  μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται σχέδια με προϋπολογισμό από 250.000 € έως 6.000.000 €, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: μηχανολογικό εξοπλισμό, κτιριακές εγκαταστάσεις, ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G,  εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου, ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού, εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0. κ.α.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 07/12/2022 από τις 13:00
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 01/02/2023 έως τις 13:00

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: https://www.ggb.gr/

Η Comart παρέχει:

Προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις παραγωγής βίντεο, κινηματογράφου, post-production, VFX, 3D και CGI, grading, finishing & μεταδόσεις. Λύσεις Streaming για Internet TV, IPTV, εταιρικά Βίντεο, live και on demand, για παρουσιάσεις προϊόντων, εταιρικές, εκπαιδεύσεις, YouTube, Vimeo, Facebook κλπ.

Εξοπλισμός και υποστήριξη για γραφικές τέχνες, γραφίστες, δημιουργικά γραφεία, διαφημιστικές, εκδοτικές, web design, CAD, 2D, 3D, animation κ.α. Προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις για επεξεργασία εικόνας, σχεδιασμό εντύπου, διόρθωση, οργάνωση και διαχείριση εικόνας και ροή εργασίας.

Ειδικευόμαστε σε Apple Mac και Windows, LaCie, Seagate, Asustor, Blackmagic Design, Boxx, Eizo, Wacom, Adobe, Χ-rite, Dell, QuarkXpres, Hewlett Packard, Epson, Sonnet, Eye One, Lexmark κ.α.