Τα Freeze Frames στα οποία εφαρμόζονται ρυθμίσεις του Motion Tab στο Final Cut Pro δε μεταφέρονται στο Color, όταν επιλέγετε File > Send to Color στο Final Cut Pro.

Προγράμματα
Color 1.5, Final Cut Pro 7.0

Λύση

Εξάγετε κάθε ρύθμιση του Motion Tab που εφαρμόζετε στο Final Cut Pro σε self-contained QuickTime αρχεία ταινιών. Μοντάρετε τα αρχεία που προκύπτουν στη sequence σας για να αντικαταστήσετε το Freeze Frame, πριν στείλετε το πρότζεκτ σας στο Color.