Αν αντιγράψετε ένα κλιπ από μια sequence κι έπειτα το επικολλήσετε σε μια άλλη, ίσως να μην δείτε ένα διάλογο, ο οποίος θα προσαρμόσει τη νέα sequence στις ρυθμίσεις του αρχικού κλιπ.

Programs
Final Cut Pro 6.0, 7.0

Solution

Αντιγράψτε το κλιπ απ’ τον Browser κι έπειτα επικολλήστε το στο timeline της νέας sequence. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, θα εμφανιστεί ο προσφερόμενος διάλογος για την προσαρμογή της sequence. Αν έχετε ήδη επικολλήσει τα κλιπ απευθείας από μια άλλη sequence, μπορείτε να ρυθμίσετε τη νέα sequence χειρωνακτικά για να προσαρμοστεί στα κλιπ.