Αν δουλεύετε με αρχεία σε format υψηλής ανάλυσης, όπως το HDV ή το ασυμπίεστο HD και θέλετε να εξάγετε QuickTime ταινίες αναφοράς σ’ ένα format σταθερής ανάλυσης, όπως το DV ή το IMX, ορίστε κάποιες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη σωστή αναλογία καρέ στις εξαγόμενες ταινίες σας.

Εξαγωγή μιας ταινίας αναφοράς του QuickTime

 1. Επιλέξτε File > Export > QuickTime Movie. Ένα παράθυρο εξαγωγής θα ανοίξει.

  Export QuickTime From HD To SD

 2. Από-επιλέξτε την επιλογή Make Movie Self-Contained.
 3. Επιλέξτε το pop-up Settings μενού για να επιλέξετε ένα format για την εξαγόμενη ταινία. Για να διατηρήσετε αναλογία καρέ 16:9, όταν εξάγετε σ’ ένα format σταθερής ανάλυσης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μία αναμορφική ρύθμιση. Αν θέλετε να εξάγετε σε DV, θα δείτε μια υπάρχουσα προεπιλογή:

  Export QuickTime From HD To SD

 4. Πατήστε Save.

Αν θέλετε να εξάγετε σεIMX, τότε θα πρέπει να δημιουργήσετε μια προεπιλογή. Οι ρυθμίσεις εξαγωγής του QuickTime χρησιμοποιούν τις προεπιλογές του Sequence.

Δημιουργήστε μια προεπιλογή αναμορφικού IMX

 1. Επιλέξτε Final Cut Pro > Audio/Video Settings:

  Export QuickTime From HD To SD

  Το παράθυρο Audio/Video Settings θα ανοίξει:

  Export QuickTime From HD To SD

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Sequence Preset.
 3. Σκρολάρετε προς τα κάτω τη λίστα των προεπιλογών και επιλέξτε μία από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις IMX.
 4. Κάντε κλικ στο Duplicate.

  Το Sequence Preset Editor θα ανοίξει:

  Export QuickTime From HD To SD

 5. Ενεργοποιήστε το Anamorphic 16:9.
 6. Επιλέξτε το Name και δώστε του ένα νέο όνομα, όπως το “IMX NTSC (30 Mb/s) anamorphic”.

  Export QuickTime From HD To SD

 7. Πατήστε ΟΚ.

  Η νέα προεπιλογή είναι τώρα διαθέσιμη στις ρυθμίσεις εξαγωγής του QuickTime:

  Export QuickTime From HD To SD

  Όταν μεταφέρετε ταινίες αναφοράς εξαγόμενες με την αναμορφική ρύθμιση στο Final Cut Pro, θα διατηρήσουν τη σωστή αναλογία καρέ.

Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να δημιουργήσετε αναμορφικές προεπιλογές για κάθε άλλο format σταθερής ανάλυσης, που μπορεί να θέλετε να εξάγετε από αρχεία υψηλής ανάλυσης.