Νέο θεσμικό πλαίσιο

Παρακάτω αναφέρουμε συνοπτικά τις λεπτομέρειες του νέου θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, μέσω της παροχής επενδυτικού κινήτρου βάση του νόμου 4487/2017 που ψηφίστηκε τον περασμένο Αύγουστο.

Παραγωγή οπτικοακουστικού έργου

Ως παραγωγή οπτικοακουστικού έργου ορίζεται η οικονομική δραστηριότητα του οπτικοακουστικού τομέα που εμπίπτει στις παρακάτω κατηγορίες (βάση των κωδίκων αριθμοί δραστηριότητας 2008):

  • -59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
  • -59.12 Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
  • -62.01.21 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή

Στόχος του νέου πλαισίου

Ο νέος νόμος έχει βασικό στόχο την σύνδεση της παραγωγή ενός αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω του επενδυτικού νόμου. Με σκοπό τη μετάβαση στην  αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Ως εκ τούτου, απευθύνεται σε επιχειρήσεις με οπτικοακουστικό έργο και συγκεκριμένα τηλεοπτική σειρά, μίνι σειρά, τηλεταινία, κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους, κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους, μυθοπλασίας, δημιουργικής τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) και κινουμένων σχεδίων (animation), με διαδραστικές ή όχι εφαρμογές, που παράγεται με σκοπό τη δυνατότητα διανομής σε πολλαπλές πλατφόρμες (ελεύθερη επίγεια τηλεοπτική μετάδοση, συνδρομητική τηλεοπτική μετάδοση, διαδικτυακή τηλεόραση, παροχή υπηρεσιών κατά παραγγελία, κινηματογραφικές αίθουσες προβολής, ιστότοποι διανομής και προβολής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές και προγράμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, παιχνιδομηχανές και κινητά τηλέφωνα).

Εξαιρέσεις

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ανάμεσα στις εξαιρέσεις, περιλαμβάνονται οι βιντεοσκοπημένες ή κινηματογραφημένες καλλιτεχνικές παραστάσεις και γεγονότα,  κάθε είδους αθλητικό γεγονός και πρόγραμμα, τηλεοπτικά, τηλεφωνικά ή διαδικτυακά παιχνίδια και διαγωνισμοί, εκπομπές ενημερωτικού χαρακτήρα, συνεντεύξεις ή talk shows,  προγράμματα reality, εκπομπές τηλεπωλήσεων, ψυχαγωγικά παίγνια, καθώς επίσης και προγράμματα με πορνογραφικό περιεχόμενο ή άλλα που θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή προάγουν διακρίσεις.

Προϋπολογισμός έργων

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων ορίζεται στο 25%  και πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ.

Δικαιούχοι Δράσης

Μπορεί να συμμετέχουν επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ηλικίας και μεγέθους (με εξαίρεση προβληματικές επιχειρήσεις όπως ορίζεται στο κανονισμό Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014  παράγραφο 18 του άρθρου 2). Σημειώνεται ότι, η επιχείρηση – δυνητικός δικαιούχος πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και να διαθέτει ΑΦΜ. Οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά την υποβολή δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να επιχορηγούνται μέσω των διασυνοριακών παραγωγών. Στην περίπτωση αυτή, μία εκ των επιχειρήσεων θα ορίζεται ως επιχείρηση εκτέλεσης παραγωγής, η οποία και θα υποβάλει την αίτηση υπαγωγής στον νόμο. Η ενίσχυση θα παρέχεται αναλογικά σε κάθε μία εκ των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, καταρχάς κατά το πραγματικό ποσοστό συμμετοχής τους στο οπτικοακουστικό έργο, και μόνο κατόπιν προηγούμενης έγκρισης, αναλογικά με τις πραγματικές δαπάνες παραγωγής που πραγματοποιήθηκαν από την κάθε επιχείρηση.

Επίσης, στο καθεστώς του βασικού επενδυτικού νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου, καθώς και έργου που χαρακτηρίζεται ως «Δύσκολο οπτικοακουστικό έργο», όπως αυτό ορίζεται από την ΕΕ..

Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία, ως επιλέξιμο κόστος παραγωγής νοείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που απαιτούνται για την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, εξαιρώντας τα έξοδα που αφορούν τεχνολογικό εξοπλισμό, οικόπεδα και κτίρια, κόστος δανεισμού, τραπεζικά έξοδα, τα έξοδα μάρκετιγκ, προβολής και επικοινωνίας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Η σχετική ενίσχυση αποδίδεται αναφορικά με τις δαπάνες παραγωγής που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, έως το 80% του συνολικού κόστους παραγωγής. Ακόμη, ως προς τις αμοιβές για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον σκηνοθέτη, τους ηθοποιούς και τους σεναριογράφους, προβλέπεται πως εφόσον δεν πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθίστανται επιλέξιμες και προσμετρούνται σε ποσοστιαία βάση, σύμφωνα με τις ημέρες γυρισμάτων στην Ελλάδα. ΟΙ επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να συμπεριληφθούν είναι  οι εξής:

  • δαπάνες για δικαιώματα, όπως σενάριο, μουσική επένδυση
  • δαπάνες για κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορά άμεσα την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, όπως διαμονή και διατροφή, μετακινήσεις, ενοικίαση εξοπλισμού, στούντιο, υπηρεσίες μεταπαραγωγής, γ. το μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
  • δαπάνες προμήθειας υλικών
  • δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και δοκιμών του λογισμικού των ψηφιακών παιχνιδιών

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύονται με το κίνητρο της επιχορήγησης, με το ποσό της επιχορήγησης να υπολογίζεται μετά την πιστοποιημένη ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο pdf ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατεβάστε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

Comart

H Comart είναι Εξουσιοδοτημένος Μεταπωλητής της Blackmagic Design, και άλλων κορυφαίων εταιρειών οπτικοακουστικών προϊόντων και λύσεων. Ακόμα είναι Apple Authorized Reseller, Lacie Authorized Reseller κ.α. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και εξειδικευμένο τμήμα πωλήσεων και υποστήριξης για εγκαταστάσεις οπτικοακουστικής κάλυψης εκδηλώσεων, video streaming, IPTV, cinema, video production & post-production και broadcast.