ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Νέα Δράση ΕΣΠΑ και για Πολιτιστικές, Δημιουργικές Βιομηχανίες και Οπτικοακουστικά. Η Δράση “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” απευθύνεται  σε:

 1. Ερευνητικούς οργανισμούς και λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί
 2. Επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 23/3/2017 έως 17/5/2017

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 3 παρεμβάσεις:

 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Στην νέα Δράση περιλαμβάνονται στον τομέα 2 «Πολιτισμός, Τουρισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες», ενδεικτικά:

 1. Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών, με έμφαση στην ενίσχυση και υποστήριξη επιχειρήσεων, επαγγελματιών και φορέων που δραστηριοποιούνται στους χώρους Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών.
 1. Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών, με έμφαση στην ενίσχυση της εμπειρίας του τελικού χρήστη και σκοπό την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, του σύγχρονου πολιτισμού και του τουριστικού προϊόντος.
 1. Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ που προωθούν τη συνέργεια των τομέων Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών με άλλους θεματικούς τομείς με στόχο την δημιουργία νέων αλυσίδων αξίας.
 1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, εφαρμογών, μεθοδολογιών και υπηρεσιών από τη Δημιουργική Βιομηχανία με σκοπό την δημιουργία αλυσίδων αξίας στους τομείς Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 • Δαπάνες προσωπικού.
 • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.
 • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
 • Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
 • Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
 • Δαπάνες καινοτομίας
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Στην Comart με μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή ολοκλήρωση προηγούμενων παρομοίων προγραμμάτων και σε συνεργασία με εταιρεία συμβούλων, μπορούμε να βοηθήσουμε όσους επιθυμούν να ενταχθούν και να ασχοληθούν με τομείς και επαγγέλματα που σχετίζονται με συναφείς δραστηριότητες της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.  Επιπλέον μπορούμε, αφού συζητήσουμε μαζί σας, να διαμορφώσουμε μόνο την τεχνο-οικονομική προσφορά και στην συνέχεια να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση και υποβολή του τελικού φακέλου με δικό σας σύμβουλο.

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Στην Comart ειδικευόμαστε στην παροχή εξοπλισμού για τους δημιουργικούς επαγγελματίες κλάδων που εντάσσονται στις «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» όπως παραγωγή και επεξεργασία βίντεο, παραγωγή ταινιών, κινηματογράφο, τηλεόραση, ραδιόφωνο και μεταδόσεις, θέατρο, μουσική, εικαστικές και εφαρμοσμένες τέχνες όπως ζωγραφική φωτογραφία, γραφιστική, design, product design, animation, web design, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία και εκδόσεις, περιοδικά, εφημερίδες, διαφήμιση.

Ειδικευόμαστε στην παροχή εξοπλισμού Hardware, Software, σχεδιασμό, εγκατάσταση και υποστήριξη για:

 • Ψηφιακό βίντεο και ήχο (digital video & audio)
 • Επεξεργασία και μοντάζ βίντεο (video editing)
 • Μετάδοση μέσω διαδικτύου (web video streaming) & new media
 • 360 & Virtual reality live & On Demand
 • Μεταδόσεις (broadcast media)
 • Video graphics, color grading, finishing, video workflow
 • Media asset management (MAM), ροή προγράμματος (playout)
 • Broadcast studio και Web studio
 • Οπτικοακουστικά συστήματα για κάλυψη εκδηλώσεων, σεμιναρίων, εταιρικών events, παραστάσεων, εκπαιδεύσεων (event coverage)
 • Graphic design, γραφικές τέχνες graphic arts, 3d, animation, pre-press, monitor calibration
 • Συστήματα αποθήκευσης, storage, archiving, SAN, NAS, DAS, digital asset management (DAM)

Αλλά και μεμονωμένα προϊόντα: Apple, Blackmagic Design, LaCie, Eizo, Adobe, QuarkXpress, Matrox, AJA, Atomos, Wacom, X-Rite, Boxx Tech, Epson, Dell, Fujitsu, Transcend, San Disk, Maxon, Extensis, Sonnet Tech, Promise, Quantum, Seagate, The Pixel Farm, GatesAir, BroadView, Multicam, Skaarhhoj, Disk Archive Corporation, C-Com Satellite Systems, Tangent, Swit, Assimilate κ.α.

Η Comart είναι Εξουσιοδοτημένος Μεταπωλητής Apple – Apple Authorized Reseller και διαθέτει όλα τα προϊόντα Apple Mac και περιφερειακά για δημιουργικές δραστηριότητες. Επιπλέον:

 • Apple Solutions Expert in Video
 • Adobe Certified Sales Professional
 • Blackmagic Design Authorized Reseller
 • Lacie Authorized Reseller
 • Matrox Video Authorized Dealer
 • AJA Authorized Dealer
 • PrimeStream Authorized Distributor
 • Assimilate Authorized Dealer
 • Boxx Authorized Reseller
 • Atto Authorized Dealer
 • Sonnet Authorized Dealer
 • Swit Authorized Reseller
 • κ.α.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 3416200 για το δικό σας επενδυτικό σχέδιο.