Αν θέλετε να πετύχετε την καλύτερη ποιότητα για HDV με Print to Video , ορίστε μια λίστα με τα πράγματα που θα πρέπει να κάνετε ή να σημειώσετε πριν ξεκινήσετε:

  • Στο System Preferences, διαμορφώστε το Energy Saver να μην «κοιμάται» ποτέ κι εξασφαλίστε ότι η επιλογή «Put hard disks to sleep whenever possible” δεν είναι τσεκαρισμένη.
  • Κλείστε όλες τις εφαρμογές, εκτός απ’ το Final Cut Pro, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που τρέχουν στο παρασκήνιο (Mail, Safari, iChat, desktop toys, κτλ).
  • Μην διακόψετε τη λειτουργία Print to Video με κανένα τρόπο (κλικ του mouse ή της πληκτρολόγησης στο πληκτρολόγιο).
  • Μη συνδέετε συσκευές στους οδηγούς του FireWire. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να συνδέσετε ένα iPOD στη θύρα του FireWire, κατά τη διάρκεια του Print to Video
  • Μην χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο FireWire 800 για να συνδέσετε την κάμερά σας.
  • Στο System Preferences, διαμορφώστε το screen saver να μην ξεκινάει στο Desktop & Screen Saver (κλείστε κάθε άλλο screen saver τρίτου κατασκευαστή επίσης).
  • Σταματήστε κάθε έκδοση ενεργού server.
  • Εξασφαλίστε ότι η κάμερα είναι έτοιμη, πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία Print to Video.
  • Το Print to Video μπορεί να μη παράγει την ίδια ακρίβεια καρέ με το HDV, όπως με άλλα formats. Για να εξασφαλίσετε ότι όλα τα καρέ σας εξάγονται στην κασέτα, όταν χρησιμοποιείτε το Print to Video, δώστε ένα επιπλέον δευτερόλεπτο μαύρου κομματιού, πριν απ’ το υλικό του προγράμματός σας.