Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα πρότζεκτ του Final Cut Pro, συμπεριλαμβανομένων και των συνδεδεμένων αρχείων απ’ τον σκληρό δίσκο.

Προειδοποίηση: Αυτό το κείμενο μιλάει για μόνιμη διαγραφή αρχείων απ’ τον σκληρό σας δίσκο. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, θα οδηγηθείτε στην μόνιμη αφαίρεση ενός πρότζεκτ του Final Cut Pro και των σχετικών αρχείων (ακόμα κι αν αυτά χρησιμοποιούνται σε άλλα πρότζεκτ ή κάπου αλλού). Ακολουθήστε αυτά τα βήματα μόνο μόλις έχετε τελειώσει τη δουλειά σας κι αν είστε απόλυτα σίγουροι ότι θέλετε να διαγράψετε οριστικά το πρότζεκτ και τα σχετικά αρχεία. Διαβάστε όλα τα βήματα πριν να εκτελέσετε κάποιο απ’ αυτά. Αυτά τα βήματα δεν θα επηρεάσουν την εφαρμογή του Final Cut Pro, άλλες εφαρμογές ή το σύστημα Mac OS X. Το finalcutstudio.gr δεν είναι υπεύθυνo για κατά λάθος απώλεια των αρχείων, της δουλειάς ή του χρόνου σας.

Ένα κλασικό πρότζεκτ του Final Cut Pro είναι μια συλλογή πολλών αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των render αρχείων, ψηφιοποιημένων αρχείων και το αρχείο του πρότζεκτ. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αφαιρέσετε αυτά απ’ τον σκληρό σας δίσκο.

Render Αρχεία

 • Ανοίξτε το πρότζεκτ σας στο Final Cut Pro.
 • Απ’ το μενού Tools, επιλέξτε Render Manager.
 • Κάντε κλικ για να επιλέξετε το κουτάκι στη στήλη Remove δίπλα στο όνομα του πρότζεκτ που θέλετε να αφαιρέσετε. Σημαντικό: Μην επιλέξετε άλλα πρότζεκτ, διαφορετικά τα render αρχεία εκείνων των πρότζεκτ θα αφαιρεθούν επίσης.
 • Κάντε κλικ στο ΟΚ και διαγράψτε τα render αρχεία.

Αρχεία Πολυμέσων στον Browser

 • Κάντε κλικ στο παράθυρο του Browser για να το ενεργοποιήσετε.
 • Επιλέξτε οτιδήποτε θέλετε να διαγράψετε. Σε πολλές περιπτώσεις θα θέλετε να επιλέξετε τα πάντα ( απ’ το μενού Edit, επιλέξτε Select All). Σημαντικό: Αν ο Browser περιέχει κλιπ, εικόνες, ήχους ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιείται σε άλλο πρότζεκτ ή σε άλλη εφαρμογή (μια φωτογραφία που χρησιμοποιείτε και σ’ ένα πρότζεκτ DVD, για παράδειγμα) μην επιλέξετε εκείνα τα στοιχεία, καθώς δεν θα θέλετε να διαγραφουν.
 • Απ’ το μενού Modify, επιλέξτε Make Offline.
 • Κάντε κλικ για να επιλέξετε το κουμπί “Move Them to the Trash”.
 • Πατήστε ΟΚ.
 • Κλείστε το πρότζεκτ του Final Cut Pro. Δεν είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε το πρότζεκτ σας σ’ αυτό το σημείο, καθώς θα πρέπει να επαναψηφιοποιήσετε όλο το βίντεό σας ούτως ή άλλως, αν επιλέγατε να δουλέψετε σ’ αυτό ξανά στο μέλλον.

Το αρχείο του Πρότζεκτ

Το αρχείο του πρότζεκτ του Final Cut Pro είναι ουσιαστικά μια καταγραφή όλων των πληροφοριών επεξεργασίας και λειτουργίας των αρχείων. Αυτό το αρχείο είναι κανονικά μικρό και μπορεί να μείνει στο αρχείο για μελλοντική χρήση. Αν ψηφιοποιήσατε τα βιντεοκλίπ του πρότζεκτ σας χρησιμοποιώντας το Log and Capture, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο του πρότζεκτ για να τα ψηφιοποιήσετε ξανά απ’ την κασέτα στο μέλλον. Αν δεν θέλετε να κρατήσετε το αρχείο του πρότζεκτ σας, τραβήξτε το στον Κάδο Ανακύκλωσης, αφότου έχετε κλείσει το Final Cut Pro.

Ελευθερώνοντας Χώρο στο Σκληρό Δίσκο

 • Μετά την εκτέλεση των παραπάνω βημάτων, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Finder στο Dock.
 • Απ’ το μενού του Finder, επιλέξτε Empty Trash για να διαγράψετε αυτά τα στοιχεία που μετακινήθηκαν στον Κάδο Ανακύκλωσης. Αυτό θα διαγράψει μόνιμα τα στοιχεία και θα ελευθερώσει το χώρο του σκληρού δίσκου που καταλάμβαναν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των αρχείων, πρότζεκτ και εργαλείων του Final Cut Pro, ανοίξτε το Final Cut Pro και απ’ το μενού Help, επιλέξτε Final Cut Pro Help.