Μια ροή εργασίας βίντεο που δεν χρησιμοποιεί κασέτες, συμπεριλαμβάνει την επαναμορφοποίηση καθώς και την επαναχρησιμοποίηση των καρτών μνήμης που χρησιμοποιούνται για το γύρισμα. Πριν επαναμορφοποιήσετε τις κάρτες, είναι συνετό να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο των αρχείων σας σε σκληρό δίσκο, είτε για ασφάλεια είτε για μεταγενέστερη επαναψηφιοποίηση. Αυτό το άρθρο αναφέρεται σε οδηγίες για ένα αξιόπιστο αντίγραφο.

Σημείωση: Είναι σημαντικό να διατηρείτε τα αρχικά ονόματα και τη δομή του φακέλου που βρίσκονται στην κάρτα μνήμης, ώστε τα αρχεία να αναγνωριστούν και να διαχειριστούν σωστά, όταν ανακτηθούν. Αν προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία από μία κάρτα μνήμης που αποθηκεύσατε σ’ ένα σκληρό δίσκο κι έπειτα αλλάξατε το όνομα ή τη δομή του φακέλου, το Final Cut Pro σας προειδοποιεί μ’ ένα μήνυμα σαν κι αυτό:

Συμβουλές για αρχειοθέτηση αρχείων σε κάρτα μνήμης

Προειδοποίηση

Το «Όνομα Φακέλου» περιλαμβάνει αρχεία που δεν υποστηρίζονται ή έχουν μια άκυρη δομή διεύθυνσης. Παρακαλώ επιλέξτε ένα φάκελο, η δομή της διεύθυνσης του οποίου ταιριάζει απ’ τα υποστηριζόμενα αρχεία.

Άλλα λογισμικά μεταφοράς μπορεί, επίσης, να μην έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν αρχεία αντεγραμμένα απ’ τις κάρτες μνήμης σας, αν τα ονόματα των φακέλων ή η δομή του φακέλου έχει αλλάξει.

Το άρθρο αναφέρεται για αρχειοθέτηση καρτών μνήμης, όπως οι παρακάτω:

  1. Κάρτες Panasonic P2 που περιέχουν MXF-wrapped media
  2. Κάρτες Sony SxS που περιέχουν XDCAM EX media
  3. Κάρτες SDHC που περιέχουν AVCHD media

Σημαντικό: Διατηρήστε τη δομή και τα ονόματα του φακέλου, όπως είναι στην κάρτα μνήμης.

Παρόλο που μπορεί να θέλετε να μετονομάσετε το περιεχόμενο που αντιγράψατε απ’ την κάρτα μνήμης σας στο σκληρό σας δίσκο (για να του δώσετε ένα πιο εύχρηστο όνομα ή για να το διαφοροποιήσετε από άλλα αντίγραφα ασφαλείας), αυτό μπορεί να εμποδίσει την αναγνώριση αυτών των αρχείων αργότερα. Μια μέθοδος οργάνωσης που μπορεί να είναι χρήσιμη σ’ εσάς είναι να δημιουργήσετε ένα φάκελο μ’ ένα πιο εύχρηστο όνομα και να βάλετε τα περιεχόμενα της κάρτας μνήμης σ’ αυτόν τον φάκελο.

Το ακόλουθο παράδειγμα αρχειοθετεί μία κάρτα P2, αλλά τα ίδια βήματα μπορούν ν’ ακολουθηθούν για κάρτες SxS ( για XDCAM EX) και κάρτες SDHC (για AVCHD). Σ’ αυτό το παράδειγμα, ο φάκελος «Αρχειοθετημένες Κάρτες» περιέχει όλες τις αρχειοθετημένες κάρτες μνήμης. Μέσα σ’ αυτόν τον φάκελο, μεμονωμένοι φάκελοι ο καθένας απ’ τους οποίους αντιπροσωπεύει μία κάρτα μνήμης.

  • Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο που θα περιέχει τα περιεχόμενα μιας κάρτας μνήμης. Στο παράδειγμα παρακάτω, φάκελοι που έχουν ονομαστεί με την ημερομηνία, τον αριθμό της κάρτας και την κάμερα. Γι’ αυτό το παράδειγμα, ένας νέος φάκελος δημιουργείτε και ονομάζεται «CARD_2008-04-16_014-A».
  • Συνδέστε την κάρτα μνήμης στον υπολογιστή σας.
  • Τραβήξτε τα περιεχόμενα της κάρτας μνήμης στο φάκελο που δημιουργήσατε στο βήμα 1.

Συμβουλές για αρχειοθέτηση αρχείων σε κάρτα μνήμης

Σημείωση: Μην μετονομάσετε τα περιεχόμενα του νέου φακέλου. Αν χρειάζεται να μετακινήσετε αυτό το αρχείο ή να το δώσετε σε κάποιον άλλο, μετακινήστε ολόκληρο τον ένθετο φάκελο ( που ονομάζεται «CARD_2008-04-16_014-A» σ’ αυτό το παράδειγμα).

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία, χρησιμοποιώντας το παράθυρο Log and Transfer στο Final Cut Pro κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Add Folder. Βρείτε το νέο φάκελο που ονομάσατε στο βήμα 1 παραπάνω και τα κλιπ μέσα σ’ αυτό θα είναι διαθέσιμα για μεταφορά.