Σύνθεση είναι η διαδικασία με την οποία συνδυάζετε πολλαπλά layers βίντεο, συνήθως με ειδικά εφέ, όπως τα κινούμενα σχέδια, ζωγραφισμένες εικόνες και ψηφιακές μεταβολές, χρησιμοποιώντας φίλτρα.

Ρυθμίζοντας το στυλ σύνθεσης για ένα κλιπ: Το στυλ σύνθεσης ελέγχει πώς τα χρώματα σ’ ένα κλιπ συνδυάζονται με τα χρώματα σε κλιπ στα υποκείμενα layers του βίντεο.

Όλη η σύνθεση συμβαίνει από πάνω προς τα κάτω. Το ανώτερο track στο Timeline έχει προτεραιότητα. Η εικόνα του υψηλότερου track κρύβει τα track κάτω απ’ αυτό.

Για να ταξινομήσετε το στυλ σύνθεσης για ένα κλιπ:

  • Επιλέξτε το κλιπ στο Timeline
  • Ανοίξτε το Modify μενού κι επιλέξτε το Composite Mode, έπειτα επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε απ’ το υπό-μενού.

Τα στυλ σύνθεσης δημιουργούν ποικίλα εφέ. Πειραματιστείτε για να βρείτε το καλύτερο στυλ για το κλιπ σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές στυλ σύνθεσης, δείτε το “Setting the Clip Composite Mode” στο κεφάλαιο 12 του Εγχειριδίου Χρήστη του FCP.

Χρησιμοποιώντας Travel matte

Ένα στυλ σύνθεσης, το travel matte, είναι χρήσιμο για την αναπαραγωγή ενός κλιπ μέσω ενός άλλου, όπως οι εικόνες του βίντεο αναπαράγονται κάτω από έναν τίτλο ή ένα σχέδιο γραφικών. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε ένα travel matte για να κρύψετε τμήμα της εικόνας που δεν θέλετε να παρουσιάσετε.

Για να δημιουργήσετε ένα travel matte:

  • Τοποθετήστε το κλιπ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως «μάσκα» σ’ ένα track βίντεο (V1 ή ένα διαφορετικό track, αν επιθυμείτε) στο Timeline.
  • Τοποθετήστε το κλιπ που θέλετε να παρουσιάσετε μέσω της «μάσκας» (το κύριο κλιπ) στο track αμέσως πάνω απ’ το κλιπ-μάσκα (κομμάτι V2, για παράδειγμα).
  • Επιλέξτε το κλιπ στο πάνω track (το κύριο κλιπ).
  • Ανοίξτε το Modify μενού κι επιλέξτε το Composite Mode, έπειτα επιλέξτε μία απ’ τις δύο επιλογές Travel Matte απ’ το υπό-μενού. Η επιλογή Άλφα χρησιμοποιεί το κανάλι άλφα του κλιπ, αν υπάρχει, ως «μάσκα». Η επιλογή Luma χρησιμοποιεί τη φωτεινότητα, ή ασπρόμαυρη εικόνα, του κλιπ ως «μάσκα». Οι πληροφορίες RBG του matte κλιπ δε θα φαίνονται.
  • Επιλέξτε ένα απ’ τα κλιπ και κάντε rendering στην περιοχή (επιλέγοντας το Render Selection απ’ το μενού Sequence) για να αναπαράγετε την επεξεργασμένη περιοχή της sequence.