Οι επιλογές στο υπο-μενού Sequence > Render All θα κάνει render όλα τα κλιπ σε μια sequence (εικόνων και ήχων) που αντιστοιχούν στις κατηγορίες render που είναι ενεργοποιημένες ( ? ).

Εξ ορισμού, η κατηγορία Full δεν είναι ενεργοποιημένη. Αυτή η κατηγορία αναφέρεται στην sequence με real-time εφέ που έχουν τη δυνατότητα playback και εξαγωγής σε βίντεο σε πλήρη ποιότητα, χωρίς να απαιτείται rendering. Ενδέχεται να υπάρξουν διαφορές στον Canvas μεταξύ του real-time playback και του fully-rendered υλικού. Για να εξασφαλίσετε μία σταθερή ποιότητα playback στον Canvas, ενεργοποιήστε (τσεκάρετε) την κατηγορία Full render, πριν το rendering.

Export For DVD Studio Pro

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της ποιότητας του render και των ρυθμίσεών του, επιλέξτε Final Cut Pro User Manual απ’ το μενού Final Cut Pro Help.