Αν χρησιμοποιείτε τα Πρότυπα (Templates) στο Final Cut Pro τα οποία χρησιμοποιούν drop zones, το περιεχόμενο που τοποθετείτε σ’ αυτές τις drop zones ίσως χαθεί, αν μετακινήσετε το πρότζεκτ σ’ έναν άλλο υπολογιστή. Η χρήση του Media Manager για τη μετακίνηση του πρότζεκτ, δεν θα αποτρέψει αυτό το πρόβλημα.

Λύση

Μετά τη μετακίνηση του πρότζεκτ σ’ έναν άλλο υπολογιστή, είναι απαραίτητο να μετακινήσετε χειρωνακτικά και να επαναπροσθέσετε τα πολυμέσα για κάθε drop zone.

ΕΣΠΑ παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

{backbutton}