Όταν χρησιμοποιείτε ένα φίλτρο lens flare πάνω σε μια γεννήτρια κειμένου (text generator) σε ένα sequence, μπορεί να μην παρατηρήσετε κανένα εφέ.

Λύση

Αν θέλετε να εφαρμόσετε ένα εφέ lens flare στο κείμενο, χρησιμοποιείστε μια γεννήτρια lens flare αντί για φίλτρο lens flare.