Η δημιουργία ενός AVCHD δίσκου με τη χρήση αρχείων συνεχούς ροής που περιλαμβάνουν περισσότερα από 50 chapter markers, θα συμπεριλάβει μόνο τα πρώτα 50 chapter markers στο δίσκο.

Προγράμματα
Final Cut Pro 7.0, Compressor 3.5

Λύση

Για να αποφευχθεί αυτό, εξασφαλίστε ότι χρησιμοποιείτε λιγότερα από 50 chapter markers, όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα AVCHD δίσκο. Ένας AVCHD δίσκος μπορεί να θεωρηθεί ως ένας απλούστερος δίσκος υψηλής ανάλυσης που δημιουργείται σε red laser αρχεία. Ο δίσκος που προκύπτει παίζει σε Blu-ray players που είναι συμβατοί με το AVCHD format.