Χρησιμοποιώντας την επιλογή του Final Cut Pro “Send to Color” με μια sequence που περιλαμβάνει και RED 4K αρχεία και κανονικό NTSC υλικό, ενδέχεται να οδηγήσει στην αχρηστία του NTSC υλικού, μετά το rendering στο Color και την αποστολή του στο Final Cut Pro.

Προγράμματα
Final Cut Pro 7.0, Color 1.5

Λύση

Όταν ετοιμάζετε μια RED 4K sequence του Final Cut Pro για χρήση με την επιλογή “Send to Color”, αποφύγετε να συμπεριλάβετε οποιοδήποτε υλικό Σταθερής Ανάλυσης (PAL ή NTSC) στη sequence.