Το Final Cut Studio 2 περιλαμβάνει όλους τους δίσκους εγκατάστασης και περιεχομένου που απαιτούνται για την εγκατάσταση των Final Cut Pro 6, Color, Motion 3, Soundtrack Pro 2, Compressor 3, DVD Studio Pro 4.2, Apple Qmaster 3, LiveType 2.1 και Cinema Tools 4.

Πολλές απ’ τις εφαρμογές του Final Cut Studio περιλαμβάνουν επιπρόσθετο περιεχόμενο, όπως πρότυπα, γραμματοσειρές και αρχεία ήχου, που μπορείτε να επιλέξετε να εγκαταστήσετε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να επιλέξετε σε ποιά θέση να βάλετε αυτό το περιεχόμενο, όπως ένας δεύτερος σκληρός δίσκος ή ένας συγκεκριμένος φάκελος.

Σημείωση: Τα στοιχεία περιεχομένου που μπορείτε να βάλετε σε μια συγκεκριμένη θέση έχουν ένα εικονίδιο φακέλου στη στήλη Location της επιλογής Custom Install. Μπορείτε να επιλέξετε την τοποθεσία για να βάλετε το περιεχόμενο, κάνοντας κλικ σ’ αυτόν το φάκελο.

Σημαντικό: Αποφύγετε να επιλέξετε το βασικό επίπεδο του τόμου εκκίνησης του Mac OS X σας, ως προσαρμοσμένη τοποθεσία εγκατάστασης για το περιεχόμενο του Final Cut Studio. Αν επιλέξετε το επίπεδο εκκίνησης του σκληρού δίσκου του Mac OS X, απροσδόκητα αποτελέσματα μπορεί να συμβούν και το περιεχόμενο μπορεί να εγκατασταθεί σε προεπιλεγμένες ή άλλες θέσεις.

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο στο επίπεδο εκκίνησης του σκληρού σας δίσκου κι έπειτα να επιλέξετε εκείνον τον φάκελο ως την τοποθεσία στην επιλογή Custom Install του Installer. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο εκκίνησης ενός άλλου σκληρού δίσκου (όχι το δίσκο εκκίνησης του Mac OS X), ως προσαρμοσμένη τοποθεσία εγκατάστασης.