Αν εγκαθιστάτε το Final Cut Studio 2 αφότου έχετε εγκαταστήσει το Logic Studio, η επιλογή εγκατάστασης του Final Cut Pro μπορεί να είναι απενεργοποιημένη, έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να εγκαταστήσετε το Final Cut Pro. Άλλες εφαρμογές μπορούν να εγκατασταθούν.

Αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα συμβαίνει ιδιαίτερα σε συστήματα στα οποία έχει γίνει ήδη εγκατάσταση του Logic Studio.

Λύση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να λύσετε αυτό το πρόβλημα:

  1. Αν είναι ακόμα ενεργό, κλείστε το Final Cut Studio Installer.
  2. Στον Finder, πηγαίνετε στο /Library/Receipts/.
  3. Εντοπίστε το όνομα αρχείου ProMediaIO.pkg και τραβήξτε το στον κάδο ανακύκλωσης (Trash).
  4. Τρέξτε ξανά το Final Cut Studio Installer.