Τα Κύρια Πρότυπα (Master Templates) στο Final Cut Pro είναι πρότυπα που δημιουργούνται στο Motion, τα οποία σας επιτρέπουν να προσαρμόζετε γρήγορα τα στοιχεία σχεδίου, όπως τους τίτλους και τους τίτλους της αρχής. Το άρθρο αναφέρεται σε κάποια ζητήματα που πρέπει να έχετε στο νου σας, όταν δημιουργείτε πρότυπα στο Motion κι όταν τα χρησιμοποιείτε στο Final Cut Pro.

 • Όταν δημιουργείτε πρότυπα στο Motion, είναι σημαντικό να τα αποθηκεύετε ως πρότυπα, κι όχι ως κανονικά πρότζεκτ του Motion. Στο Motion, επιλέξτε Save as Template απ’ το μενού File για να αποθηκεύσετε ένα πρότζεκτ ως πρότυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Final Cut Pro και στο Motion. Επιλέγοντας Save as Template στο Motion, το πρότζεκτ σας αυτόματα θα συντονιστεί με τον Template Browser. Αν επιλέξατε κατά λάθος Save ή αν χρησιμοποιήσατε τον Finder για να τοποθετήσετε στάνταρντ πρότζεκτ του Motion στις τοποθεσίες όπου αποθηκεύονται τα Motion Templates, τα πρότυπα μπορεί να μην εκτελούνται όπως επιθυμείτε στον Template Browser, και μπορεί να μην ανοίγουν, όπως αναμένετε, στο Final Cut Pro.
 • Μην χρησιμοποιείτε τον Finder για να μετακινήσετε ή να μετονομάσετε πρότυπα. Αν το κάνετε, κάθε χαρακτηριστικό του προτύπου που χρησιμοποιήσατε σε πρότζεκτ μπορεί να βγει offline ή μπορεί να μην εκτελεστεί όπως αναμένετε. Για να μετονομάσετε ένα πρότυπο ή να το αποθηκεύσετε σ’ ένα διαφορετικό θέμα, κάνετε τα ακόλουθα:
  1. Ανοίξτε το πρότυπο στο Motion.
  2. Απ’ το μενού File, επιλέξτε Save as Template
  3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πρότυπο.
  4. Επιλέξτε ένα θέμα όπου θέλετε να το κρατήσετε (κάντε κλικ στο New Theme… για δημιουργήσετε ένα νέο θέμα για τα νέα ή προσαρμοσμένα πρότυπά σας)
  5. Πατήστε Save.
 • Μην χρησιμοποιείτε τον Finder για να δημιουργήσετε είδωλα των προτύπων ή των θεματικών φακέλων. Τα είδωλα δεν υποστηρίζονται απ’ τον Template Browser.
 • Όταν ένα αρχείο προτύπου του Motion αποθηκεύεται στο Motion, το στάνταρντ του βίντεο που αποδόθηκε στο πρότυπο αποθηκεύεται σε μια ταμπέλα μεταδεδομένων, αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει ότι η ανάλυση και ο ρυθμός καρέ θα αντιστοιχούν σε όλες τις sequences του Final Cut Pro. Εξασφαλίστε ότι τα κύρια πρότυπα που δημιουργείτε κι επιλέγετε, έχουν την ανάλυση και τον ρυθμό καρέ που θέλετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κύριων προτύπων στο Final Cut Pro, απευθυνθείτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη του Final Cut Pro, που διατίθεται στο μενού Help του Final Cut Pro. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία προτύπων στο Motion, απευθυνθείτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη του Motion, διαθέσιμο στο μενού Help του Motion.