Το Final Cut Pro 6 περιλαμβάνει ένα φίλτρο βίντεο που ονομάζεται Outer Glow. Μπορεί να γνωρίζετε ήδη αυτό το φίλτρο, καθώς είναι, επίσης, διαθέσιμο στο Motion 2. Στο Final Cut Studio 2, το φίλτρο Outer Glow είναι διαθέσιμο και στις δύο εφαρμογές, αλλά σε μερικές περιπτώσεις, η συμπεριφορά του στο Final Cut Pro είναι ελαφρώς διαφορετική απ’ ότι είναι στο Motion.

Το φίλτρο Outer Glow προσθέτει μια λάμψη στο εξωτερικό όριο ενός αντικειμένου με alpha channel. Για παράδειγμα, αν προσθέσετε Outer Glow σε κείμενο στο Motion ή στο Final Cut Pro, το κείμενο θα έχει τη λάμψη εφαρμοσμένη στις άκρες του, δίνοντας την εντύπωση ενός λαμπερού περιγράμματος των χαρακτήρων.

Πρόβλημα

Αν προσθέσετε το φίλτρο Outer Glow σ’ ένα βιντεοκλίπ (ή σε ακίνητη εικόνα), μπορεί να υπάρχει διαφορά στο εφέ μεταξύ του τι μπορεί να δείτε στο Final Cut Pro και τι στο Motion:

  • Στο Motion, η λάμψη θα εφαρμόζεται στα άκρα του κλιπ, εκτείνοντας σημαντικά το μέγεθος του αντικειμένου απ’ την ακτίνα της λάμψης σε κάθε άκρο.
  • Στο Final Cut Pro, τα άκρα ενός κλιπ περιγράφουν την συνολική ορατή περιοχή του. Αν εφαρμόσετε το φίλτρο Outer Glow σ’ ένα κλιπ που δεν έχει κανάλι άλφα, δεν θα υπάρχει καμία ορατή αλλαγή, επειδή το Final Cut Pro δεν παρουσιάζει τίποτα πέρα απ’ τα άκρα ενός κλιπ.

Λύση

Μπορείτε να επιτύχετε το ίδιο εφέ στο Final Cut Pro όπως και στο Motion με ενσωμάτωση. Τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν έναν τρόπο για να εφαρμόσετε το φίλτρο Outer Glow στα άκρα ενός κλιπ στο Final Cut Pro:

  1. Προσθέστε ένα κλιπ στο Timeline.
  2. Κάντε διπλό κλικ σ’ αυτό το κλιπ στο Timeline.
  3. Χρησιμοποιήστε τα wireframe handles στον Canvas ( ή το Scale parameter στον Viewer ) για να κάνετε σμίκρυνση στο κλιπ στο επιθυμητό μέγεθος.
  4. Επιλέξτε Sequence > Nest item(s).
  5. Επιλέξτε ΟΚ στο παράθυρο Nest item(s) που εμφανίζεται.
  6. Κάντε ένα κλικ στο νέο nested sequence στο Timeline για να το επιλέξετε.
  7. Επιλέξτε Effects > Video Filters > Glow > Outer Glow.

Τώρα θα πρέπει να βλέπετε το εφέ εφαρμοσμένο στα άκρα του ενσωματωμένου κλιπ.