Η GB Labs με τις σειρές προϊόντων αποθήκευσης, backup, archiving και failover είναι καθιερωμένη στις αγορές των μεταδόσεων (broadcast), post production, transcoding, CGI και animation.

Η Comart είναι Εξουσιοδοτημένος Μεταπωλητής της GB Labs. Διαθέτει τα προϊόντα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη διαρκή υποστήριξη και αναβάθμιση των συστημάτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Επιπλέον διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε εγκαταστάσεις  επαγγελματικού βίντεο (Pro Video), μεταδόσεων (broadcast) κλπ. Παράλληλα μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε για συνδυαστικές αγορές για μια ολοκληρωμένη ροή εργασίας σε συνδυασμό με προϊόντα τρίτων κατασκευαστών.