Ολοκληρωμένες λύσεις Graphic Design

Η Comart παρέχει προϊόντα και λύσεις για τους δημιουργικούς επαγγελματίες που ασχολούνται με Graphic Design, επιτραπέζιες εκδόσεις (Desktop Publishing), προ εκτύπωση (Prepress), Animation, CAD κ.α.

Συνεργασίες & προϊόντα:

Apple, Adobe, Eizo, Dell, QuarkXPress, Hewlett Packard, Epson, LaCie, Extensis, Sonnet Technologies, Atto, X-Rite, Wacom, Fujitsu, Seagate, Promise Technology, Infortrend, Maxon, NEC, Font families, Plug Ins, κ.ά.

 • Color calibration
 • Prepress proofing/off-press proofing
 • Digital proofing
 • Color management
 • Digital printing
 • Electronic publishing
 • Web design
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Υπηρεσίες επισκευών, τεχνικής υποστήριξης και συμβολαίων συντήρησης
 • Εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα συστήματα που υποστηρίζονται

Η εταιρεία διαθέτει εγκαταστάσεις για επιδείξεις και παροχή εκπαίδευσης στα αντίστοιχα συστήματα. Η Comart υποστηρίζει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με ένα άρτιο τεχνικό τμήμα και παρέχει επιλογές συμβολαίων συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

Με συνδυασμένη εμπειρία στους τομείς του Prepress, Desktop Publishing, Digital Printing και Imaging είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις αλλά και μεμονωμένα προϊόντα, με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, σε εκδοτικές επιχειρήσεις, δημιουργικά τμήματα διαφημιστικών εταιρειών, ατελιέ γραφικών τεχνών, γραφίστες, creative directors, επαγγελματίες της γραφιστικής και της οπτικής επικοινωνίας, αρχιτέκτονες, web designers κ.ά.

Αναλαμβάνουμε:

 • Εγκατάσταση σταθμών εργασίας Apple Mac και Windows,  συστημάτων αποθήκευσης με επίπεδα ασφαλείας Raid σε αμιγή ή μικτά δίκτυα
 • Εγκατάσταση Γραμματοσειρών Open Type, True Type ή Postscript σε περιβάλλον Apple Mac OS Χ, Mac OS X Server, Windows και Windows Server
 • Εγκατάσταση λύσεων Digital Asset Management (DAM) για κεντρική διαχείριση υλικού και χρήση σε εκτύπωσεις, new media, web, mobile devices κ.λ.π.
 • Υπηρεσίες color calibration, δημιουργίας ICC profiles για οθόνες, εκτυπωτές RGB, CMYK και CMYK+N, Digital Projectors, camera profiles για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές κ.λ.π.
 • Εγκατάσταση και υποστήριξη εφαρμογών σελιδοποίησης τύπου QuarkXPress, Adobe In Design, εφαρμογών επεξεργασίας εικόνας Adobe Photoshop, σχεδιασμού Adobe Illustrator, Corell Draw, σχεδιασμού web Adobe Dreamweaver, αρχιτεκτονικού σχεδίου Archicad, Αutocad κ.λ.π.
 • Υλοποίηση και ρυθμίσεις δικτύου για Web services, print και file services κ.λ.π.