Τα αναμορφικά DV format κλιπ που προτίθενται να προβληθούν σε 16:9 (ευρείας οθόνης) αναλογία ενδέχεται να εμφανίζονται σε 4:3 αναλογία (SD πλήρους οθόνης), αν χρησιμοποιείτε το Send to Motion Project στο Final Cut Pro. Πιο συγκεκριμένα, αυτό μπορεί να συμβεί, αν στείλετε ένα DV κλιπ στο Motion απ’ τον Browser του Final Cut Pro.

Λύση

Εφόσον συμβεί αυτό το πρόβλημα με τα DV κλιπ που εστάλησαν απευθείας απ’ τον Browser, μπορείτε να λύσετε αυτή τη συμπεριφορά, ακολουθώντας αυτά τα βήματα στο Final Cut Pro:

 1. Προσθέστε το κλιπ σε μια Sequence.
 2. Κάντε ένα απ’ τα ακόλουθα:
  • Επιλέξτε το κλιπ μέσα από τη Sequence για να στείλετε απλά το κλιπ
    ή
  • Επιλέξτε την sequence στον Browser για να στείλετε όλα τα κλιπς που βρίσκονται
    μέσα στη sequence.
 3. Επιλέξτε File > Send To > Motion Project.