Όταν εισάγετε το αρχείο μιας εικόνας σ’ ένα πρότζεκτ του Motion, το οποίο είχε εξαχθεί πρωτύτερα απ’ το Motion, η εικόνα ενδέχεται να εμφανίζεται πολύ ωχρή ή πολύ φωτεινή.

Προγράμματα
Motion 4.0

Λύση

Για να διατηρήσει τη συμβατότητα σε εφαρμογές του Final Cut Studio, το Motion υποθέτει ότι όλες οι εισαγόμενες ακίνητες εικόνες είναι κωδικοποιημένες μ’ ένα gamma 1/1.8. Το Motion 4 χρησιμοποιεί ένα αποτελεσματικό μοντέλο χρωματικής διόρθωσης gamma 1/2.2 και αυτόματα διορθώνει τις εισαγόμενες ακίνητες εικόνες απ’ την προεπιλογή 1/1.8 σε gamma 1/2.2. Όταν εξάγετε μια εικόνα, το Motion 4 διατηρεί την εικόνα σε gamma 1/2.2 και διατηρεί σωστά την εικόνα ως 1/2.2.

Όταν εισάγετε την εξαγόμενη εικόνα που προκύπτει πάλι στο Motion, είναι απαραίτητο να αλλάξετε το προεπιλεγμένο gamma της εικόνας απ’ το 1/1.8 στο 1/2.2.

Αλλάξτε την προσλαμβανόμενη ρύθμιση gamma μιας εικόνας, επιλέγοντας το αρχείο της εικόνας στο πρότζεκτ κι επιλέγοντας Window > Media ή πληκτρολογήστε (Command + 5), για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα Media του πρότζεκτ. Κλικάρετε την καρτέλα Inspector κι έπειτα την καρτέλα Media μέσα στον inspector. Επιλέξτε το “2.2” στο pop-up Gamma μενού, για να ορίσετε την εικόνα μέσα στο πρότζεκτ ως 1/2.2.