Οι εικόνες που εισάγετε στο Motion, ενδέχεται να εμφανίζονται πολύ φωτεινές ή πολύ σκοτεινές.

Προγράμματα
Motion 4.0

Λύση

Για να διατηρήσει τη συμβατότητα στις εφαρμογές του Final Cut Studio, το Motion υποθέτει ότι όλες οι εισαγόμενες ακίνητες εικόνες είναι κωδικοποιημένες μ’ ένα gamma 1/1.8. Αν η εικόνα έχει κωδικοποιηθεί πραγματικά μ’ ένα gamma 1/ 2.2 (για παράδειγμα μια sRBG εικόνα), τότε η εικόνα θα εμφανίζεται πολύ φωτεινή όταν την βλέπετε στο Motion.

Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση του gamma, επιλέγοντας την εικόνα στο εικονίδιο Media κι επιλέγοντας Window > Media ή πατώντας (Command + 5).

Επιλέξτε το εικονίδιο Media στον Inspector και αλλάξτε το pop-up Gamma μενού στην κατάλληλη επιλογή για την εικόνα. Αν η εικόνα εμφανίζεται πολύ φωτεινή, επιλέξτε το Gamma 2.2. Αν η εικόνα εμφανίζεται πολύ σκοτεινή, επιλέξτε το Gamma 1.8.