Όταν ανοίγετε ένα πρότζεκτ προγενέστερης έκδοσης του Motion στο Motion 4, το πρότζεκτ σας ενδέχεται να μην εμφανίζεται όπως είναι αναμενόμενο.

Προγράμματα
Motion 4.0

Λύση

Το Motion 4 λειτουργεί με νέα χρωματικά μοντέλα για να βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας για προβολή σε τηλεοπτικά και διαδικτυακά μέσα. Αυτό το νέο χρωματικό μοντέλο έχει διαφορετική τιμή gamma του 1/2.2, ενώ προγενέστερες εκδόσεις του Motion λειτουργούσαν με τιμή διόρθωσης gamma, 1/1.8. Ως αποτέλεσμα, το πρότζεκτ που ανοίγετε κι έχει δημιουργηθεί σε προγενέστερη έκδοση του Motion ενδέχεται να μην εμφανίζεται, όπως είναι αναμενόμενο.

Περιοχές που μπορεί να έχουν επηρεαστεί περιλαμβάνουν composite modes (κάποιες φορές ονομάζονται blending modes), ντεκραντέ, θολούρες και χρωματικές αποχρώσεις που εφαρμόζονται στο εισαγόμενο αρχείο. Αν συμβεί αυτό, μπορεί συχνά να διορθωθεί με την εφαρμογή ενός φίλτρου gamma με τιμή 1.22 στο αρχείο ή στο αντικείμενο πριν την επεξεργασία κι ενός άλλου φίλτρου gamma με τιμή 0.82 στο αρχείο, μετά την επεξεργασία.

Η αποκοπή κι η επικόλληση σχημάτων, ντεκραντέ κι άλλων αντικειμένων από ένα πρότζεκτ προγενέστερης έκδοσης του Motion σε νέα πρότζεκτ, ενδέχεται να φέρει ως αποτέλεσμα ένα κακό ταίριασμα των τιμών στον Inspector, καθώς αυτά τα αντικείμενα θα «αναμειχθούν» με το χρωματικό μοντέλο της προγενέστερης έκδοσης.

Αν η ακριβής προγενέστερη συμβατότητα είναι απαραίτητη, εξάγετε το πρότζεκτ σ’ ένα αρχείο απ’ την έκδοση του Motion που δημιουργήθηκε το πρότζεκτ. Το εξαγόμενο αρχείο που προκύπτει μπορεί να εισαχθεί στο Motion 4 για επιπλέον επεξεργασία.