NEA ESPA & Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα τα τέσσερα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που ήταν σε προδημοσίευση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία”. Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν σε δύο κύκλους.

Πρακτικά αναφέρουμε ότι τα νέα προγράμματα περιλαμβάνουν όλες τις δημιουργικές και συναφείς δραστηριότητες στο πλαίσιο «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» όπως για παράδειγμα τα επαγγέλματα σχετικά με εικόνα & ήχο, εφαρμοσμένες τέχνες κλπ.

Η Comart με εμπειρία στην επιτυχή ολοκλήρωση παρομοίων προγραμμάτων στο παρελθόν σε συνεργασία με εταιρεία συμβούλων μπορεί να βοηθήσει όσους επιθυμούν να ενταχθούν και να ασχοληθούν με τομείς και επαγγέλματα που σχετίζονται με το σύνολο της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας όπως οι εικαστικές τέχνες (ζωγραφική,  φωτογραφία κλπ), οι παραστατικές τέχνες (θέατρο, χορός, μουσική κλπ), εφαρμοσμένες τέχνες (γραφιστική, product design, web design κλπ), η αρχιτεκτονική, η λογοτεχνία αλλά και ό,τι σχετίζεται με την αναπαραγωγή τους, όπως εκδόσεις, περιοδικά, εφημερίδες, ραδιόφωνο, βίντεο, τηλεόραση, διαφήμιση κ.ά.

Η Comart ειδικεύεται σε παροχή εξοπλισμού Hardware, Software, σχεδιασμό ολοκληρωμένων λύσεων, υπηρεσίες εγκατάστασης και υποστήριξης για:

Ψηφιακό βίντεο και ήχο (digital video and audio), streaming και μεταδόσεις (broadcast), επεξεργασία/μοντάζ (video editing), video graphics, color grading, finishing, το workflow, το Media Asset Management (MAM) και την ροή του προγράμματος (playout), Program Scheduling & Traffic ή την χρήση σε νέα μέσα όπως το internet και mobile devices.

Ακόμα εγκαταστάσεις graphic arts, pre-press, monitor calibration, παραγωγή multimedia, imaging, γραφικές τέχνες, ψηφιακές εκδόσεις κ.α.

Επιπλέον, αποθηκευτικά μέσα, storage, archiving και deep archiving, digital asset management (DAM) και μεμονωμένων προϊόντων Apple, Blackmagic Design, LaCie, Seagate, Eizo, Adobe, Sonnet, Matrox, AJA, Atomos, Swit, Wacom, X-Rite, Boxx Technologies κ.α.

NEA ESPA, Παρακάτω ακολουθούν συνοπτικά οι ανακοινώσεις των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • ‘Ανεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Φυσικά πρόσωπα, πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Μέσω του εν λόγω προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας, οργάνωσης, υποστήριξης και λειτουργίας νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους.

Είδος Ενίσχυσης: Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων:

 • έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
 • έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
 • έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Εισοδηματικά κριτήρια: Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.
  Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.
 2. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Περίοδος υποβολής: από 8/3/2016 έως 15/4/2016

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Ατομικούς επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Ειδος Ενίσχυσης: Επιδότηση με ποσό από 15.000€ έως και 60.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Η Επιδότηση αφορά στήν σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:

 • Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία‐Φάρμακα.

Επιλέξιμες εταιρικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Η Α.Ε. δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)  Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας )
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Προμήθεια αναλωσίμων Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)  Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανική ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016,  ημερομηνία έναρξης  της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Περίοδος υποβολής: από 17/3/2016 έως 27/4/2016

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Μπορούν να συμμετέχουν Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Είδος Ενίσχυσης: Επιδότηση με ποσό από 15.000€ έως 200.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Η Επιδότηση αφορά σε Υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα Εξοπλισμός
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
 • Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

Περίοδος υποβολής: από 17/3/2016 έως 27/4/2016.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφισταμένων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

Είδος Ενίσχυσης: Επιδότηση με ποσό από 15.000€ έως 150.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Οι επιχειρήσεις επιδοτούνται για:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
 • Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.
 • Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων
 • Δαπάνες προβολής – προώθησης

Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
 2. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
 3. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Περίοδος υποβολής: από 29/3/2016 έως 17/5/2016