Με έδρα τις ΗΠΑ η QLogic είναι παγκόσμια πρωτοπόρος και καινοτόμος σε λύσεις δικτύωσης υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων adapters, switches και ASIC. Προσφέρει επίσης τα προϊόντα της σε συνεργάτες και OEM ειδικότερα σε λύσεις δικτύωσης δεδομένων, server και αποθηκευτικών χώρων. Τα Fiber Channel Switches της εταιρίας υποστηρίζουν ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων από μικρές, έως data centers.