Σε κάποιες περιπτώσεις, το Soundtrack Pro ενδέχεται να κλείσει απροσδόκητα, όταν ανοίγετε πρότζεκτ ή όταν στέλνετε πρότζεκτ απ’ το Final Cut Pro.

Λύση

Αυτό μπορεί να συμβεί, αν ανοίγετε πολύ μεγάλα αρχεία ή αν ανοίγετε ένα μικρότερο πρότζεκτ, ενώ κάποια άλλα είναι ανοιχτά. Αν δουλεύετε με ένα μόνο μεγάλο πρότζεκτ, προσπαθήστε να το διαιρέσετε σε μερικά μικρότερα πρότζεκτ. Αν το Soundtrack Pro κλείσει απροσδόκητα, όταν δουλεύετε με πολλαπλά πρότζεκτ, προσπαθήστε να έχετε λιγότερα πρότζεκτ ανοιχτά τη φορά.