Κάποιες φορές αφού ανοίξετε ένα αρχείο ήχου απ’ το πρότζεκτ multitrack στον file editor και προσθέσετε ένα εφφέ πραγματικου χρόνου, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα ν’ αποθηκεύσετε το πρότζεκτ multitrack.

Προγράμματα
Soundtrack Pro 3

Λύση

Εφαρμόστε το εφφέ ως μια ενέργεια απ’ το μενού Process κι όχι ως ένα εφφέ πραγματικου χρόνου.