Κάποιες φορές όταν εξάγετε σε MP3 format, ενδέχεται να λάβετε μια απροσδόκητη ειδοποίηση σφάλματος, η οποία λέει ότι το αρχείο δεν έχει εξαχθεί.

Προγράμματα
Soundtrack Pro 3

Λύση

Ακόμα κι αν το μήνυμα λέει ότι το αρχείο δεν έχει εξαχθεί, σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκεται ακόμα σε διαδικασία εξαγωγής. Μπορεί να βρείτε το αρχείο στο σκληρό σας δίσκο στην τοποθεσία που ορίσατε. Αν δε μπορείτε να βρείτε το εξαγόμενο αρχείο, προσπαθήστε να το εξάγετε σε κάποιο άλλο format, όπως το AIFF, και χρησιμοποιήστε τον Compressor για να το μετατρέψετε σε MP3.