Όταν χρησιμοποιείτε εφφέ MacOS στο Soundtrack Pro, το plug-in μπορεί να παρουσιάζει περισσότερα κανάλια απ’ αυτά που χρησιμοποιείτε.

Προγράμματα
Soundtrack Pro 3

Λύση

Τα Apple MacOS plug-ins DynamicsProcessor, MultibandCompressor και PeakLimiter μπορεί να δείχνουν 6 μετρητές καναλιών, ακόμα κι αν τα αρχεία ήχου στο πρότζεκτ έχουν λιγότερα από 6 κανάλια.
Το εφφέ θα παίξει, θα υποστεί render και θα εξαχθεί σωστά σε Multitrack και File Editor αρχεία.