Όταν δημιουργούνται προβλήματα στο Soundtrack Pro 3, η αφαίρεση των Audio Unit plug-ins ενδέχεται να βοηθήσει στην απομόνωση του προβλήματος. Επίσης, κάποια plug-ins μπορεί να μην εμφανίζονται και γι’ αυτό δεν είναι διαθέσιμα στο Soundtrack Pro 3.

Προγράμματα
Soundtrack Pro 3

Λύση

Οι περισσότερες Audio Unit εγκαθίστανται σ’ αυτή την τοποθεσία :

/Library/Audio/Plug-Ins/Components

Κάποιες Audio Unit εγκαθίστανται στο:

~/Library/Audio/Plug-Ins/Components

Για να απενεργοποιήσετε κάθε Audio Unit για λόγους δυσλειτουργίας, απλά μετακινήστε το αρχείο από τη μία απ’ τις παραπάνω τοποθεσίες σε μια άλλη, όπως η επιφάνεια εργασίας, πριν ανοίξετε το Soundtrack Pro 3.

Αν το Soundtrack Pro 3 συμπεριφέρεται σωστά χωρίς τα Audio Unit plug-ins, πρέπει να ανακαλύψετε ποιό προκαλεί την προβληματική συμπεριφορά. Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε τα πίσω στους αρχικούς τους φακέλους το ένα μετά το άλλο, ή λίγα τη φορά και κλείστε και ξανανοίξτε το Soundtrack Pro 3 για να δείτε, αν λειτουργεί σωστά. Μόλις το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, έχετε εντοπίσει το προβληματικό plug-in

Αν ένα εγκατεστημένο Audio Unit plug-in τρίτου κατασκευαστή δεν υπάρχει στη λίστα της καρτέλας Effects ή στο μενού Effects κάτω απ’ το μενού Process , ίσως δε μπορείτε να την επαληθεύσετε. Αν συμβαίνει αυτό, η σύνδεση θα είναι μη διαθέσιμη στο Soundtrack Pro 3. Ελέγξτε το με τον κατασκευαστή του plug-in για μια αναβαθμισμένη έκδοση.