Γενική Επιχειρηματικότητα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο Για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», η προθεσμία λή [...]