Calibrite by X-Rite

Calibrite by X-Rite. Η Calibrite αποτελεί την συνέχεια της X-Rite. Προκείται για μια νεοσύστατη εταιρεία αφιερωμένη στην εξυπηρέτηση των αναγκών διαχε [...]